Camerabewaking

camera surveillance
Camerabewaking in en buiten het ziekenhuis: steeds zicht op de actuele situatie

 

Ziekenhuizen zijn openbare plaatsen waar iedereen op elk moment aanwezig kan zijn. Dit vergt een zekere opvolging naar veiligheid toe als ook naar een overzicht van wat er zich afspeelt op verschillende locaties, zowel binnen de muren van het ziekenhuis als daarbuiten.

 

 

Binnen de zorgactiviteiten kan deze manier van bewaking ingezet worden bij:

  • de spoed
  • in de operatiezaal
  • bij preanesthesie
  • op de ontwaakkamer
  • bewaking van gangen op een verpleegkundige afdeling
  • afdeling psychiatrie
  • diensten met een risico tot vandalisme
  • liften en specifieke deurbewegingen

Vandalisme

Camerabewaking laat ook toe om accuraat op te treden tegen het stijgende vandalisme, denkend daarbij aan plaatsen zoals de autoparking, fietsenstalling, slagbomen.

Diefstal

Diefstal is ook een fenomeen dat niet over het hoofd gezien mag worden. Dit kan gaan van diefstal van persoonlijke zaken van de patiënt tot dure medische materialen van het ziekenhuis, tot materialen die nodig voor bouwwerken. Bewaking van de terreinen bij de bouw van een nieuw ziekenhuis dringt zich ook verder op.