Bedside terminal

jao tech076490 welcome screenjpg

Interactieve patiënt verzorging

Meer dan eens zien we het aantal patiënten die opgenomen worden in de ziekenhuizen groeien.  Dit vergt een andere aanpak van het verplegend personeel en de zorgtoediening. Oplossingen om de efficiëntie te verhogen dringen zich op. Daarnaast is de patiënt mondiger geworden en wenst ook in het ziekenhuis, te kunnen genieten van bepaalde technologische diensten zoals thuis.

Bedside Terminals bieden een oplossing aan deze uitdagingen van het personeel en de patiënt.

 

Gelukkigere patiënten zijn gezondere patiënten

Voor de patiënten kan het verblijf in het ziekenhuis aangenamer worden en dit met een minimum aan inspanningen. Het ziekenhuis kan, via de bedside terminals hoge en kwaliteitsvolle ontspanningsmogelijkheden en communicatiediensten aanbieden. We denken daarbij aan TV en radio, laatste recente films, internet en emaildiensten, spelletjes, videoconferentie, …

Ook specifieke informatie over het ziekenhuis en de behandeling kan op die manier eenvoudig gedeeld worden. De patiënt zelf krijgt ook een onafhankelijk platform om opmerkingen of informatie door te geven aan het ziekenhuis. Een voorbeeld kan zijn een patiëntenenquête over tevredenheid van opname.

Optimaliseren van de klinische productiviteit

Heel wat processen voor de verzorging van de patiënt kunnen in grote mate geautomatiseerd en geoptimaliseerd worden zodat verpleging meer tijd vrij krijgt voor kwaliteitsmomenten met de patiënt zelf.

 

Toepassingen voor de ziekenhuismedewerker:

  • Toegang tot het HIS (ziekenhuis informatiesysteem)
  • Toegang tot patiëntendossier
  • Toegang tot systeem voor medicatietoediening en apotheek
  • Maaltijdbediening, de patiënt kan zelf doorgeven welk menu hij of zij wenst te nuttigen rekening houdend met zijn medische toestand (bv patiënt mag geen zout tot zich nemen)
  • Verpleegoproepsysteem voor niet-medische oproepen, de patiënt wenst graag een glas water
  • Integratie met het ziekenhuisgebouwsysteem voor controle van de lichten in de kamer, de airconditioning, verduistering, enzovoort …
  • Facturatiesystemen